Ermelo Smart Centre

With our Smart Math Centre, students will not only build a solid foundation in mathematics but also foster a lifelong love for the subject. Join us on this exciting journey and watch your child's mathematical abilities soar to new heights.

Anien Pieters

Ons missie is om kwaliteit onderrig in Wiskunde te verskaf
sodat leerders Wiskunde opnuut kan ontdek, geniet en
verstaan. Om sukses in Wiskunde te behaal verg absolute
goeie selfvertroue, noukeurigheid en spoed.

Smart Maths dek die hele spektrum, van Gr. R tot Gr. 7 van
onderpresteerders tot uitblinkers. Smart Maths is CAPS
georiènteerd en werk nou saam met u kind se juffrou of
meneer. Ons werk is eg Suid-Afrikaans sodat dit nuttig en
relevant is in ons eie skole. Ons programme fokus daarop om
te verryk en remedieer, wat ons in stat stel om te
differensieer en individue se doelwitte te bereik. Die resep van
ons sukses lè in ons wenspan - elkeen het 'n passie en liefde
vir die vak en kweek daardie liefde by elke kind.

Die Smart Maths Ermelo-sentrum is geleè langs Laerskool JJ
van der Merwe te Adendorff straat 22, Ermelo. Smart Maths
program bestaan uit 2 klasse per week op `n Maandag en
Woensdag vir 45 minute elk. Elke leerder ontvang 'n boekie
met 5 dae se werk. Praktiese inoefening geskied tydens
klastye waar konsepte verduidelik en geinterpreteer word.

Smart Centre